curs 2017-2018

PRESENTACIONS CLÍNIQUES A L’HOSPITAL

Les presentacions clíniques, conegudes com a “presentació de malalts” en la tradició psiquiàtrica es una disciplina de formació clínica que Jacques Lacan va sostenir durant tota la seva ensenyança.

Aquesta activitat es realitza al Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb la presència del pacient, que és entrevistat per un docent de la Seccció Clínica de Barcelona a càrrec de la presentació. Posteriorment es debat amb els participants sobre l’entrevista realitzada.

La coordinació de les presentacions està a càrrec d’Anna Aromí (Secció Clínica de Barcelona) i de Tre Borràs (Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus).

Es realitzaran tres presentacions.

Docents: Anna Aromí, Lucia d’Àngelo, Xavier Esqué.

L’acord de col·laboració establert amb el Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, possibilita el lliure accés al seu personal assistencial.