Presentacions clíniques a l’hospital

Les Presentacions clíniques, conegudes com a “presentació de malalts” en la tradició psiquiàtrica es una disciplina de formació clínica que Jacques Lacan va sostenir durant tota la seva ensenyança.

Aquesta activitat es realitza al Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb la presència del pacient, que és entrevistat per un docent de la Seccció Clínica de Barcelona a càrrec de la presentació. Posteriorment es debat amb els participants sobre l’entrevista realitzada.

La coordinació de les presentacions està a càrrec Montserrat Puig (Secció Clínica de Barcelona) i de Tre Borràs (Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus).

Es realitzaran quatre presentacions, a càrrec de docents de la Secció Clínica de Barcelona:

  • 30 Novembre 2021 | Xavier Esqué
  • 25 Gener 2022 | Elvira Guilañá
  • 22 Març 2022 | Antoni Vicens
  • 24 Maig 2022 | Lucia D’Angelo

L’acord de col·laboració establert amb el Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, possibilita el lliure accés al seu personal assistencial.