Presentacions clíniques a l’hospital

Les Presentacions clíniques, conegudes com a “presentació de malalts” en la tradició psiquiàtrica es una disciplina de formació clínica que Jacques Lacan va sostenir durant tota la seva ensenyança.

Es tracta d’obtenir una ensenyança d’allò que és transmisible de la malaltia mental, a partir de l’escolta directa d’un cas clínic, i que a més porti a una elaboració de saber en un col·loqui posterior. 

Aquesta activitat es realitza al Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Amb la presència del pacient, que és entrevistat per un docent de la Seccció Clínica de Barcelona a càrrec de la presentació. Posteriorment es debat amb els participants sobre l’entrevista realitzada.

Coordinació: Montserrat Puig (Secció Clínica de Barcelona) i Tre Borràs (Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus).

Es realitzaran quatre presentacions, a càrrec de docents de la Secció Clínica de Barcelona:

  • 22 Novembre 2022 | Lucia d’Angelo
  • 17 Gener 2023 | Montserrat Puig
  • 21 Març 2023 | Enric Berenguer
  • 06 Juny 2023 | Shula Eldar

L’acord de col·laboració establert amb el Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, possibilita el lliure accés al seu personal assistencial.