Formació en clínica psicoanalítica

Des del curs 2016-2017 es ve desenvolupant un espai de formació clínica, vinculat a la Secció Clínica de Barcelona, que té com a eix explorar l’ús de la psicoanàlisi en la clínica actual.

La clínica psicoanalítica és una clínica sota transferència, que en l’abordatge del patiment psíquic té els seus trets propis.

Les activitats d’aquest espai s’estructuren a partir d’un recorregut pels conceptes principals de Freud i Lacan,  tractant de mostrar la seva articulació pràctica sostinguda i la seva vigència oberta a noves aportacions.

En col·laboració amb el Servei d’Addicions i Salut Mental de l’Hospital de Sant Joan de Reus, es realitzen presentacions clíniques, que afavoreixen la transmissió clínica en viu, i de les quals es busca obtenir-ne ensenyances en un treball posterior de taller clínic.

És una formació que es dirigeix tant als participants novells com els de més recorregut interessats en la clínica psicoanalítica, i a l’extensió de la formació dels professionals de la salut mental, en el que es coneix com la psicoanàlisi aplicada a la terapèutica.