Calendari, horaris i llocs

PRESENTACIONS CLÍNIQUES:

Dates: 17 de novembre del 2020, 19 de gener, 16 de març, 18 de maig del 2021

Horari: de 12:30 a 14:30 hores

Lloc: Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Avinguda Dr. Laporte 2, Reus


TALLER CLÍNIC 

Dates: 1 de desembre del 2020, 2 de febrer, 6 d’abril i 1 de juny del 2021

Horari: de 20:00 a 21:30 hores

Lloc: Seu de Tarragona de la CdC-ELPFortuny, 23, 1r Tarragona


CICLE DE CONFERÈNCIES: 

Dates: 3 de novembre, 15 de desembre del 2020, 12 de gener, 16 de febrer, 2 de març, 20 d’abril, 4 de maig i 15 de juny del 2021

Horari: de 20:00 a 21:30 hores

Lloc: Seu de Tarragona de la CdC-ELPFortuny, 23, 1r Tarragona