Calendari, horaris i llocs

PRESENTACIONS CLÍNIQUES:

Dates: 30 de novembre del 2021, 25 de gener, 22 de març i 24 de maig del 2022

Horari: de 12:30 a 14:30 hores

Lloc: Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Avinguda Dr. Laporte 2, Reus


TALLER CLÍNIC 

Dates: 16 de desembre del 2021, 10 de febrer, 7 de abril i 2 de juny del 2022

Horari: de 20:00 a 21:30 hores

Lloc: Seu de Tarragona de la CdC-ELPFortuny, 23, 1r Tarragona


CICLE DE CONFERÈNCIES: 

Dates: 4, 18 de novembre del 2021, 13 de gener, 24 de febrer, 10 de març, 28 abril, 19 de maig yi 16 de juny del 2022

Horari: de 20:00 a 21:30 hores

Lloc: Seu de Tarragona de la CdC-ELPFortuny, 23, 1r Tarragona