curs 2021-2022

PRESENTACIONS CLÍNIQUES A L’HOSPITAL

Les Presentacions clíniques, conegudes com a “presentació de malalts” en la tradició psiquiàtrica es una disciplina de formació clínica que Jacques Lacan va sostenir durant tota la seva ensenyança.

Aquesta activitat es realitza al Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb la presència del pacient, que és entrevistat per un docent de la Seccció Clínica de Barcelona a càrrec de la presentació. Posteriorment es debat amb els participants sobre l’entrevista realitzada.

La coordinació de les presentacions està a càrrec Montserrat Puig (Secció Clínica de Barcelona) i de Tre Borràs (Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus).

Es realitzaran quatre presentacions, a càrrec de docents de la Secció Clínica de Barcelona:

30 Novembre 2021 | Xavier Esqué
25 Gener 2022 | Elvira Guilañá
22 Març 2022 | Antoni Vicens
24 Maig 2022 | Lucia D’Angelo

 

TALLER CLÍNIC

Activitat orientada pels elements singulars de les presentacions clíniques realitzades a l’hospital.

És un treball destinat a la represa de la construcció del cas, abordar les línies importants de l’estructura o l’estudi detallat que proporcioni una demostració o ensenyança.

Coordinació: M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera i Josep Sanahuja

Calendari:

16 desembre  2021
10 febrer 2022
7 abril 2022
2 juny 2022

 

CICLE SOBRE “ELS COMPLEXOS FAMILIARS EN ELS SÍMPTOMES ACTUALS”

Des dels primers textos de Lacan, el lloc de la família com a institució acompanya l’estructuració subjectiva i ens permet pensar la clínica.

Avui, l’empenta a la diversitat en els vincles familiars es nota en les variades maneres de presentar-se els símptomes, que tenen el seu abast a la pràctica.

Proposem abordar les modalitats que acompanyen els símptomes actuals, des de la seva articulació als complexos familiars i les seves diferències en les estructures clíniques.

Coordinació: M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera, Josep Sanahuja

Programa:

4 noviembre 2021 | Josep Sanahuja | El lugar de la familia desde el psicoanálisis.
18 noviembre 2021 | M. Àngela Gallofré | Las crisis del deseo en los complejos familiares.
13 enero 2022 | Catherine Galaman | El drama de los celos.
24 febrero 2022 | Gemma Ribera | La encrucijada adolescente.
10 marzo 2022 | M. Àngela Gallofré | La locura de creer en uno mismo.
28 abril 2022 | Gemma Ribera | Incidencias traumáticas de los complejos familiares.
19 mayo 2022 | Josep Sanahuja | El retorno de la histeria en los trastornos disfuncionales.
16 junio 2022 | Catherine Galaman | El anudamiento por el síntoma. Perspectivas

Bibliografía:

Jacques-Alain Miller. Introducción a la clínica lacaniana, RBA, Barcelona, 2006.
Eric Laurent. El niño y su familia, colección Diva, 2018. 
Jacques Lacan. De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad.
Jacques Lacan. “Los complejos familiares en la formación del individuo”. Otros Escritos.
Jacques Lacan. “Nota sobre el niño”.
Sigmund Freud. “La novela familiar del neurótico”
Sigmund Freud. “Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad.”
Miquel Bassols. Tu yo no es tuyo.
Vicente Palomera. De la personalidad al nudo del síntoma. Gredos.
Varios autores. “Dosier: ¿neurosis del siglo XXI?”, El psicoanálisis 30/31