curs 2020-2021

TALLER CLÍNIC

Lectura i debat de les presentacións de malalts:

J. Lacan: “Una psicosis lacaniana. Presentación de caso”. Analiticón, 1. Correo/Paradiso, p.16-44

J.-A. Miller: “La ceremonia”. La conversación clínica. Grama, 235-289

Coordinació: M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera i Josep Sanahuja.

Calendari: 12 Novembre 2019, 28 Gener, 17 Març i 26 Maig 2020

Horari: de 20:00 a 21,30 hores

Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona

CICLE DE CONFERÈNCIES:

“La formació dels símptomes i els seus usos”

Quan algú es dirigeix a consultar ho fa a partir de fenòmens simptomàtics que es manifesten en forma de queixa o de patiment, però sovint això no és suficient per començar una cura psicoanalítica. Una de les coses que adverteix Freud és que un símptoma és ja una resposta al servei d’un funcionament.

Caldrà delimitar allò que ha vingut a desestabilitzar aquest funcionament, i com es dirigeix a buscar un complement. Això és una dificultat tècnica, que caldrà mesurar en la transferència, i que planteja qüestions ètiques perquè ens referim a un subjecte.

Localitzar i formalitzar el símptoma des del començament és fonamental per a iniciar i orientar un tractament, i si no volem confondre subjectes de diferents estructures clíniques. A l’hora, una investigació d’aquesta naturalesa ens permet recórrer les variades maneres en la formació dels símptomes i els seus usos.

També veurem com es construeix un cas o seqüència clínica, sense que això menystingui  la singularitat del subjecte.

Coordinació: M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera, Josep Sanahuja

Calendari: 3 de novembre, 15 de desembre del 2020, 12 de gener, 16 de febrer, 2 de març, 20 d’abril, 4 de maig i 15 de juny del 2021

Horari: de 20:00 a 21,30 hores

Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona 

Programa:

La posada en forma del símptoma en les entrevistes preliminars
M. Àngela Gallofré
El símptoma com allò més real del subjecte
Josep Sanahuja
La “realitat sexual” implicada en el símptoma
Catherine Galaman
El símptoma com aconetixement de cos
Gemma Ribera
Les lliçons de les psicosis
M. Àngela Gallofré
El partenaire-símptoma
Josep Sanahuja
La construcció de casos
Catherine Galaman
L’orientació lacaniana
Gemma Ribera