curs 2019-2020

PRESENTACIONS CLÍNIQUES A L’HOSPITAL

Aquesta activitat, anomenada des de la tradició psiquiàtrica “presentació de malalts”, que Lacan va sostenir durant tota la seva ensenyança, és una disciplina de formació clínica. Basada en l’escolta directa d’un cas clínic, es realitza amb la presència del pacient, que és entrevistat per un docent a càrrec de la presentació. Posteriorment es debat amb els participants sobre l’entrevista realitzada.

Coordinació: Anna Aromí (docent de la Secció Clínica de Barcelona) i Tre Borràs (directora del Servei d’Addiccions i Salut Mental de L’Hospital St. Joan de Reus).

Calendari:  5 Novembre 2019, 21 Gener, 10 Març i 19 Maig 2020

Horari: de 12:30 a 14:30 hores

Lloc: Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Avinguda Dr. Laporte 2, Reus

TALLER CLÍNIC

Activitat orientada pels elements singulars de cada presentació prèvia. És un treball destinat a la represa de la construcció del cas, abordar les línies importants de l’estructura o l’estudi detallat que proporcioni una demostració o ensenyança.

Coordinació: M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera i Josep Sanahuja, amb la col·laboració dels professionals de l’Hospital.

Calendari: 12 Novembre 2019, 28 Gener, 17 Març i 26 Maig 2020

Horari: de 19:30 a 21 hores

Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona

CICLE DE CONFERÈNCIES:

PRESÈNCIA DE L’ANGOIXA EN LA CLÍNICA ACTUAL

Cicle dedicat a l’exploració del concepte de l’angoixa i la seva presència en la clínica, al que Lacan hi dedicà tot un any de seminari (Seminari 10). Des de la seva vigència en les manifestacions clíniques actuals, es tractarà de mostrar la seva articulació en el tractament.

Coordinació: M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera, Josep Sanahuja

Calendari: 29 octubre, 3, 10 Desembre 2019, 11, 25 Febrer, 14, 28 Abril, 9 Juny 2020

Horari: de 19:30 a 21 hores

Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona 

Informacions i inscripció:

Per inscriure’s es recomana tenir un nivell de quart any d’estudis superiors i/o un exercici professional en l’àmbit de la salut mental.

Preu: 160€

Programa cicle de conferències:

PRESÈNCIA DE L’ANGOIXA EN LA CLÍNICA

29 octubre 2019 | JOSEP SANAHUJA | Versions de Freud sobre l’angoixa

3 desembre 2019 | GEMMA RIBERA | Introducció a l’estructura de l’angoixa

10 desembre 2019 | M. ÀNGELA GALLOFRÉ | La trampa narcisista

11 febrer 2020 | JOSEP SANAHUJA | Estructura temporal de l’angoixa

25 febrer 2020 | M. ÀNGELA GALLOFRÉ | Com aborda la psicoanàlisi l’angoixa?

14 abril 2020 | GEMMA RIBERA | Estres, fòbia, crisi d’angoixa: un malestar d’època

28 abril 2020 | CATHERINE GALAMAN | L’angoixa en l’home i la dona

9 juny 2020 | JOSEP SANAHUJA | El malson

Referències:

Miller, J.A. “Seminario de Barcelona sobre Die Wege der Symptombildung”. Freudiana 19, p. 7-56

Miller, J.A. La angustia. Introducción al Seminario X de Jacques Lacan, ELP-Gredos

Freud, S. “Inhibición, síntoma y angustia”. Obras Completas, vol 20, p. 71-164

Lacan, J. Seminario 10, La angustia

Lacan, J. “La agresividad en psicoanàlisis”. Escritos 1, p.  94-116