curs 2018-2019

MÒDUL D’INTRODUCCIÓ A LA PSICOANÀLISI

Activitat declarada a la Secció Clínica de Barcelona – Institut del Camp Freudià

El Mòdul d’Introducció a la Clínica Psicoanalítica és un espai de formació basat en l’ensenyança de Lacan, i la formalització que aquest va fer del descobriment de Freud. La clínica psicoanalítica és una clínica sota transferència, que en l’abordatge del patiment psíquic té els seus trets propis.

Les seves activitats s’estructuren a partir d’un recorregut pels seus conceptes fonamentals al voltant d’un tema, amb el que es tracta de mostrar la seva articulació pràctica sostinguda i la seva vigència oberta a noves aportacions.

A més, en col·laboració amb el Servei d’Addicions i Salut Mental de l’Hospital de Sant Joan de Reus, es realitzen presentacions clíniques, que afavoreixen la transmissió clínica en viu, i de les quals es busca obtenir-ne ensenyances en un treball posterior de taller.

La nostra proposta es dirigeix tant als participants novells com els de més recorregut interessats en la clínica psicoanalítica, i a l’extensió de la formació dels professionals de la salut mental, en el que es coneix com la psicoanàlisi aplicada a la terapèutica.

PRESENTACIONS CLÍNIQUES A L’HOSPITAL

Aquesta activitat, anomenada des de la tradició psiquiàtrica “presentació de malalts”, que Lacan va sostenir durant tota la seva ensenyança, és una disciplina de formació clínica. Basada en l’escolta directa d’un cas clínic, es realitza amb la presència del pacient, que és entrevistat per un docent a càrrec de la presentació. Posteriorment es debat amb els participants sobre l’entrevista realitzada.

La coordinació de les Presentacions aniran a càrrec d’Anna Aromí, docent de la Secció Clínica de Barcelona.

Docents: Anna Aromí, Vicente Palomera, Hebe Tizio, Antoni Vicens

Calendari:  6 Novembre 2018, 15 Gener, 5 Març i 7 Maig 2019

Horari: de 12:30 a 14:30 hores

Lloc: Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Avinguda Dr. Laporte 2, Reus

TALLER SOBRE LES PRESENTACIONS CLÍNIQUES

Activitat orientada pels elements singulars de cada presentació prèvia. És un treball destinat a la represa de la construcció del cas, abordar les línies importants de l’estructura o l’estudi detallat que proporcioni una demostració o ensenyança.

Coordinació: M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera i Josep Sanahuja, amb la col·laboració dels professionals de l’Hospital.

Calendari: 20 Novembre 2018, 22 Gener, 19 Març i 21 Maig 2019

Horari: de 19:30 a 21 hores

Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona

CICLE DE CONFERÈNCIES

LA CLINICA DE L’ACTE EN ELS SIMPTOMES ACTUALS

Lacan es va interessar ben aviat per la clínica del passatge a l’acte. El seu punt central era el de no menystenir que el pacient pogués subjectivar el seu acte perquè no quedés aliè a l’esdevingut. La qual cosa ens orienta com un principi bàsic de la psicoanàlisi.

Des d’aleshores la temàtica de l’acte, el passatge a l’acte, l’acting out, ha format part de l’orientació lacaniana que treballarem en aquest cicle, mirant de situar en la clínica la seva temporalitat lògica, així com les seves coordenades en la neurosi i en la psicosi.

A càrrec de: M. Àngela Gallofré, Catherine Galaman, Joan Gibert, Joan Gracia, Gemma Ribera, Josep Sanahuja

Calendari: 4, 18 Desembre 2018, 5, 19 Febrer, 2, 16 Abril, 4, 18 Juny 2019

Horari: de 19:30 a 21 hores

Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona

Inscripció:

Per inscriure’s es recomana tenir un nivell de quart any d’estudis superiors i/o un exercici professional en l’àmbit de la salut mental.

Enviar sol·licitud d’inscripció al correu-e: curspsicoanalisi@gmail.com acompanyat d’un breu CV

Preu: 160€ | Transferència a l’Associació Poros, IBAN ES81 2100 0900 9002 1134 4331 – Indicar “Mòdul Tarragona”  amb el nom i cognoms

Informacions:

Telèfon: 615 175 913

Programa Cicles de conferències:

4 Desembre: Inconscient i actes simptomàtics, Josep Sanahuja

18 Desembre: Repetició, transferència i pulsió – Àngela Gallofré

5 Febrer: Clínica diferencial de les formes impulsives de l’acció – Gemma Ribera

19 Febrer: El cas de la jove homosexual de Freud – Gemma Ribera

2 Abril: L’agressivitat com a resposta: Identificació i diferencia – Àngela Gallofré

16 Abril: L’acte i el seu esborrament – Josep Sanahuja

4 Juny: Les formes d’actuació en els adolescents – Joan Gibert

18 Juny: Orientacions clíniques en el tractament de l’angoixa – Catherine Galaman

Bibliografia

Freud, S. (1915). Pulsiones y destinos de pulsión. Obras completas, Volumen 14. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1995.

Freud, S., “Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis – 32ª conferencia. Angustia y vida pulsional”, Obras Completas, t. 22, Amorrortu editores, 1995

Lacan, J. El Seminario, libro X: La angustia. Buenos Aires, Paidós, 2006.

Lacan, J. El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Escritos tomo 1. Siglo XXI editores

Lacan, J. “Acerca de la causalidad psíquica”. En Escritos I, México, Siglo XXI, 1988

Lacan, J. “La agresividad en psicoanálisis”. En Escritos II, Siglo XXI, México, 1988

Miller, Jacques-Alain, “Acto e inconsciente”, en Acto e interpretación, Buenos Aires: Manantial, 1984.

Miller, Jacques-Alain, “Jacques Lacan: anotaciones sobre su concepto de paso al acto”. Infortunios del acto analítico. Buenos Aires, A. Tuel Editores, 1993.

Bassols, M. El acto y su borramiento. En: Virtualia Revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Año I, Número 3. Octubre de 2001.